Mae Lloyd a Lili yn credu eu bod yn lygod ffodus dros ben i gael byw mewn hen esgid enfawr, yn ddiogel ac yn braf ym mhen draw'r ardd. Ond, un diwrnod gwlyb a gwyntog, mae hi'n dechrau bwrw glaw…ac mae'n glawio…a glawio…a glawio. Yn sydyn, 'dyw'r hen esgid ddim yn teimlo mor ddiogel rhagor wrth iddi gael ei chludo gan lif y dŵr gyda'r llygod a’u ffrindiau i gyd dal y tu mewn…ar antur fawr…..yn yr esgid enfawr!

Ysgrifennwyd a chyflwynir ESGID ENFAWR! gan Helyn Latimer ac mae'n defnyddio pypedau llaw, cerddoriaeth ac ychydig o hud a lledrith i archwilio cyfeillgarwch, rhannu a chydweithio.

Addas ar gyfer plant 3-8 mlwydd oed.

Ar gael o fis Mawrth 2023 tan fis Gorfennaf 2024.

Hyd y cynhyrchiad yw 45 munud a gwneir cais am 30 munud o amser paratoi.
ESGID ENFAWR! image